Friday, December 11, 2020

Apabila Sudah Memiliki Kitab Anugerah Berwangian Cinta......

Apabila Sudah Memiliki Kitab Anugerah Berwangian Cinta.......


1. Bagi yang mahu menasihati diri sendiri, eloklah dibaca pada setiap hari.


2. Bagi yang mahu menasihati diri dan isi rumah sendiri, eloklah dibuat majlis taklim keluarga 1 ke 3 minit pada setiap hari. Bacakan 1 bahagian (daripada 120 bahagian) sehari.


3. Bagi para peminat kitab Ihya’ ‘Ulumuddin, kitab Anugerah ini dapat memberikan gambaran keseluruhan kitab Ihya’ itu.


4. Bagi para peserta Halaqah Usrah Al-Mahabbah (Satu Umat), hendaklah dibuat majlis taklim keluarga harian dan usrah keluarga mingguan/bulanan menggunakan modul ini.


5. Bagi para pengamal Tarekat Ghazaliyah yang belum mampu menjadikan kitab Ihya’ ‘Ulumuddin sebagai wirid harian, eloklah ditampung dengan kitab Anugerah ini sebagai wirid harian.


Abu Zulfiqar Al-Amsyari

9 Disember 2020

No comments: