Monday, June 29, 2020

Amalan Asas Tarekat Ghazaliyah 5


Istiqamahlah engkau membaca kitab suci Al-Quran pada setiap hari, sekurang-kurangnya satu ayat, dengan cara melihat mushafnya (kitabnya). Dan sekiranya engkau tidak tahu atau kurang tahu akan bahasa Arab, maka hendaklah engkau membaca terjemahannya juga.

Untuk itu, elok sangatlah jika engkau dapat memiliki sekurang-kurangnya sebuah kitab Al-Quran yang beserta dengan terjemahannya.

No comments: