Sunday, May 17, 2020

Pengajian2 oleh Ikhwan Tarekat Ghazaliyah

PENGAJIAN (Karya2 Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali) YANG TELAH/SEDANG DIJALANKAN OLEH IKHWAN TARIQAH AL-GHAZALIYYAH :
.
1. AL-FAQIR ABU ZULFIQAR AL-ASMYARI:
i. Syarahan Kitab Latihan Qalbu (Ihya’ ‘Ulumuddin)
ii. Syarahan Kitab Amar Ma’ruf Nahi Munkar (Ihya’ ‘Ulumuddin)
iii. Syarahan Kitab Bahaya Lidah (Ihya’ ‘Ulumuddin)
iv. Syarahan Kitab Qawaid al-‘Aqaid (Ihya’ ‘Ulumuddin) – TAMAT 3X
v. Syarahan Kitab Cinta Allah (Ihya’ ‘Ulumuddin) – TAMAT
vi. Syarahan Kitab Ilmu (Ihya’ ‘Ulumuddin) – TAMAT 4X
vii. Syarahan Kitab Keajaiban Qalbu (Ihya’ ‘Ulumuddin)
viii. Syarahan Kitab Faqir dan Zuhud (Ihya’ ‘Ulumuddin) -TAMAT
ix. Syarahan Kitab Tauhid dan Tawakal (Ihya’ ‘Ulumuddin) - TAMAT
x. Syarahan Kitab Adab Pernikahan/Perkahwinan (Ihya’ ‘Ulumuddin) - TAMAT
xi. Daurah kitab Al-Munqiz min adh-Dhalal
xii. Daurah Kitab Terpedaya (Ihya’ ‘Ulumuddin)
xiii. Kuliah khas Kitab Adab dan Hidup Nabi (Ihya’ ‘Ulumuddin)
xiv. Kuliah khas kitab Risalah Al-Laduniyyah
xv. Kuliah khas kitab Misykat al-Anwar
xvi. Kuliah khas kitab Kimiya’ as-Sa’adah
.
2. AL-FAQIR HAFIZ AL-BANJARI :
i. Syarahan kitab Ayyuhal Walad
ii. Kuliah khas kitab Al-Munqiz min adh-Dhalal
iii. Syarahan Kitab Qawaid al-‘Aqaid (Ihya’ ‘Ulumuddin)
iv. Syarahan kitab Risalah al-Laduniyyah
.
3. AL-FAQIR AS-SAYYID NIZAM AL-HABSHI
i. Syarahan kitab Tahafut al-Falasifah
ii. Syarahan kitab Tauhid dan Tawakal (Ihya’ ‘Ulumuddin)
iii. Bacaan Kitab Ilmu (Ihya’ ‘Ulumuddin)
.
4. AL-FAQIR MUHAMMAD FIRDAUS
i. Syarahan kitab Rahsia Solat (drpd kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin)
ii. Bacaan Kitab Ilmu (Ihya’ ‘Ulumuddin)

No comments: