Monday, May 4, 2020

Kuliah2 Ikhwah Ghazaliyah Sepanjang PKP Covid 19


Sehingga 3 Mei 2020 (dalam tempoh PKP), ikhwah Al-Ghazaliyyah diizinkan Allah SWT untuk melaksanakan perkongsian2 berikut (live/rakaman) :

1.       Al-faqir Abu Zulfiqar Al-Amsyari :
a.       Syarahan kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Cinta Allah
b.       Syarahan kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab ‘Aqidah (Qawaid al-‘Aqaid)
c.       Syarahan kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Latihan Qalbu
d.       Syarahan kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Amar Ma’ruf Nahi Munkar
e.       Kuliah Ilmu ‘Alam TG.
f.        Penerangan Tariqah Al-Ghazaliyyah

2.       Al-faqir Hafiz Al-Banjari
a.       Syarahan kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab ‘Aqidah (Qawaid al-‘Aqaid)
b.       Perkongsian kitab Al-Munqiz min adh-Dhalal (Imam Al-Ghazali)
c.       Syarahan kitab Ayyuhal Walad (Imam Al-Ghazali)

3.       Al-faqir as-Sayyid Nizam :
a.       Syarahan kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Tauhid dan Tawakal
b.       Perkongsian kitab Tahafut al-Falasifah (Imam al-Ghazali)

4.       Al-faqir Muhammad Firdaus :
a.       Perkongsian pengalaman dalam dunia keruhanian.
b.       Syarahan kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Rahsia Solat.

5.       Al-faqirah Saiyidah :
a.       Kuliah Imu ‘Alam TG


tak mengajar ke bulan puasa?

No comments: