Sunday, April 21, 2019

Ilmu Falak dan llmu Alam dalam Daurah Kitab Al-Munqiz

Yang banyak saya sentuh dalam Daurah KItab Al-Munqiz min adh-Dhalal itu sebenarnya bukanlah ilmu falak, kerana saya tidak mahir ilmu falak, tetapi lebih kepada ilmu 'alam. Ada bahagian2 yang sama dan ada yang berbeza antara kedua2 ilmu ini. Ilmu alam ini pula bukanlah ilmu alam yang diajar disekolah2 (geografi) tu. Dalam Islam, Imam Al-Ghazali merupakan salah seorang tokoh besar ilmu alam ini. Insylh nanti ada kelapangan saya kuliahkan sedikit tentang ilmu 'alam ini.

No comments: