Thursday, November 5, 2015

Syariat dan Hakikat CintaDalam pelajaran cinta Allah ini, apakah had paling bawah bagi orang-orang awam, yakni orang-orang yang hanya ada ilmu syariat (yang belum belajar ilmu hakikat)?

Mesti (wajib) mencintai Allah nombor 1. Mesti (wajib) mencintai Allah melebihi yang lain-lain. Tidak boleh mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Allah. Bahkan tidak boleh mencintai sesuatu setara dengan mencintai Allah. Dalam ranking kecintaan, Allah mestilah nombor satu.

Itulah had paling bawah yang mesti dicapai.

*Rata-rata ahli masyarakat kita berada dalam golongan ini.
*Majoriti umat Islam pun berada dalam golongan ini.
*Bahkan sebahagian orang yang bergelar ilmuwan agama pun berada dalam golongan ini.

Apakah had paling bawah bagi orang-orang syariat yang belajar dan sudah ada ilmu hakikat pula?
Selain yang di atas tadi, mereka mesti meyakini bahawa pada hakikatnya Yang Mencinta hanyalah Allah, dan Yang Dicinta juga ialah Allah. Yang Mencinta dan Yang Dicinta adalah sama, adalah satu. Hanya ada satu cinta, iaitu CINTA ALLAH. Begitulah dari segi hakikatnya.

Yang ada hanyalah pekerjaan Allah, tidak ada sebarang pekerjaan makhluk, pada hakikatnya.

No comments: