Thursday, November 5, 2015

Benarkah Para Wali Tidak Bekerja?



SOALAN : Benarkah jika seseorang itu wali Allah, dia mestilah tidak bekerja kerana tawakkalnya kuat dan rezekinya datang tanpa diduga? Benarkah juga dakwaan mengatakan bahawa jika seseorang itu bekerja, maka tawakkalnya lemah dan tidak layak menjadi wali Allah?

JAWAPAN : Tentunya tidak! Ramai auliya’ (para wali) yang bekerja mencari nafkah seperti :
i.         4 orang dalam Khulafa’ ar-Rasyidin. Merekalah wali-wali paling afdhal selepas Rasulullah saw.
ii.       Huzaifah ibnu Yaman (bekerja sebagai Gabenor Kufah, Gabenor Parsi).
iii.      Abu Hurairah (bekerja sebagai Gabenor Bahrain, Gabenor Madinah).
iv.     Khalifah Umar Abdul Aziz (bekerja sebagai Khalifah, bahkan menjadi Gabenor Madinah pada zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi jadi Gabenor Iraq).
v.       Imam Asy-Syafi’i (pernah bekerja sebagai Mufti Yaman dan Menteri Najran).
vi.     Imam Al-Ghazali (bekerja sebagai pengetua Madrasah Nizamiyah).
vii.    Imam Ahmad al-Ghazali (bekerja sebagai pengetua Madrasah Nizamiyah).
viii.  Sultan Muhammad Al-Fateh (Khalifah Turki Uthmaniyyah).
ix.     Syeikh Shamsuddin al-Wali (bekerja sebagai penasihat di istana Sultan Al-Fateh).
x.       Salahuddin al-Ayyubi (bekerja sebagai Gabenor Mesir, Perdana Menteri Daulah Islam).
Dan ramai lain.

Adakah mereka semua tidak kuat tawakkal dan tidak layak menjadi auliya’ Allah?

Ilmu tasawuf , ilmu haqiqat, ilmu ma’rifat, ilmu mukasyafah ini adalah ilmu yang halus-halus lagi seni-seni. Oleh itu, cara syaitan hendak menGgelincirkan kita pun halus-halus dan seni-seni juga. Sebab itu ramai juga orang-orang yang tersalah jalan. Kita mestilah sangat berhati-hati.

No comments: