Sunday, November 8, 2015

Pencapaian2 Kita dalam Cinta AllahSemuanya adalah kerja Allah, termasuklah pencapaian kita dalam pelajaran Kitab Cinta Allah ini. Sebab itulah :

i)                    Ada orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk dapat tahu. Maka selamanyalah dia tetap tidak akan pernah tahu.
ii)                   Ada yang dipilih oleh Allah untuk dapat tahu (belajar/menerima ilmu tentangnya), tapi tidak dipilih oleh Allah untuk faham.
iii)                 Ada yang dipilih Allah untuk faham, tapi tidak diberi-Nya kesedaran.
iv)                 Ada yang dipilih untuk dapat kesedaran, tapi tidak dipilih-Nya untuk mendapat amal.
v)                  Ada yang dipilih-Nya untuk mendapat amal, tapi tidak dipilih oleh-Nya sebagai orang yang memperolehi penghayatan.
vi)                 Ada yang dianugerahiNya penghayatan tapi tidak diizinkan-Nya mendapat kemuncak cinta Allah.
vii)               Ada pula orang yang dipilih-Nya untuk mendapat kemuncak cinta Allah.

Apabila kita sudah memahami haqiqat ini, langkah utama kita ialah dengan selalu memohon Allah anugerahkan cintaNya kepada kita. Dia sahaja yang mampu memberi, tidak ada selain Dia.

No comments: