Wednesday, July 27, 2011

SJ - Harta Muallaf

SOALAN:

Salam ustaz

Saya ingin bertanya, jika seorang muallaf yang belum berkahwin dan baru meninggal dunia; tetapi tidak mewasiatkan atau menghibahkan harta peninggalannya pada sesiapa, adakah ‘parents’ muallaf tersebut mempunyai hak? Atau akan disalurkan pada Baitulmal?

Saya bekerja di ‘environment’ yang majoritinya ‘non-muslim’ & tadi, saya telah ditalukan dengan soalan mengenai ketidakadilan dalam Islam. Mana yang saya tahu, saya telah menjelaskan tetapi ada beberapa perkara yang saya sendiri kurang jelas..

Harap ustaz dapat berkongsi ilmu...


JAWAPAN

Wlksm Fxxx Hxxxxx,

Saya tidak pernah membuat penelitian dalam hal ehwal muallaf, namun di sini saya kongsikan fatwa JAWI dan Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis.

PERTAMA :

Kedudukan Harta Seseorang Muallaf Yang Telah Meninggal Dunia

Tarikh Keputusan: 20 Aug, 1999

Keputusan:

1) Apabila seseorang muallaf meninggal dunia tanpa meninggalkan waris maka hartanya hendaklah diserahkan kepada baitulmal.

2) Apabila seseorang Muallaf meninggal dunia dan meninggalkan waris-waris yang beragama Islam maka hartanya hendaklah dibahagikan mengikut sistem pembahagian faraid.

Status Penwartaan: Diwartakan

Tarikh Diwartakan: 26 Aug, 1999

Nombor Rujukan: JAWI/A/145; PN(PU²)530/II

Akta/Enakmen: Seksyen 34 - Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah -Wilayah Perekutuan) 1993

http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/kedudukan-harta-seseorang-muallaf-yang-telah-meninggal-dunia

KEDUA :

Kategori : Muamalat

Tajuk : Harta Pusaka Orang Bukan Islam Diwarisi Oleh Orang Islam

Isu : Harta Pusaka Orang Bukan Islam Diwarisi Oleh Orang Islam

Keputusan :
Orang yang bukan Islam adalah tidak boleh mewarisi harta orang yang beragama Islam dan orang yang beragama Islam tidak boleh mewarisi harta orang yang bukan Islam sebagaimana penjelasan dalam hadis sahih yang bermaksud:


“Orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam dan orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang bukan Islam”.

Oleh : Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis

http://azharpusaka.com/hadis-hukum

KESIMPULAN :

Berdasarkan dua fatwa di atas, harta muallaf yang meninggal dunia tanpa ada waris, hendaklah diserahkan ke baitulmal.

WaAllahua’lam.Abu Zulfiqar

JULAI 2011

No comments: