Wednesday, May 26, 2021

Maqam2 yang Dimaqsudkan (yang menjadi tujuan)

Maqam ma'rifah itu akhir bagi awwam tetapi awwal bagi sufi. Maka namanya awwal ad-diin.


Awwaluddin (ma'rifatullah) itu ada merata2. Nisfuddin, akhiruddin dan seterusnya kamaluddin itu yang sukar dijumpa.


Di Youtube - Awwaluddin (ma'rifatullah) itu baaanyak ada. Nisf ad-diin, saaangat kurang ada. Akhir ad-diin, hampir2 tidak ada. Kamal ad-diin, memang tidak ada.


Mencari yang dimaqsudkan biarlah kena dengan tempatnya. Bergantung kepada sejauhmana maqsudmu.


Abu Zulfiqar al-Amsyari

Mei 2021

No comments: