Thursday, March 24, 2011

Soal Jawab - Khuruj Tabligh

PERSOALAN:
As salam Tuan, khuruj fisabillah yANg dIamalkan oleh jemaah tabligh akan dIterima oleh Allah SWT ??

Orang seperti saya ini mudah tenggelam, iman pun nipis seperti kulit bawang, tetapi dengan adanya khuruj, dapatlah saya tetap daalm jamaah, maintain iman dan amal.


JAWAPAN:
Wlksm Sxxxxxx Ixxxxxx.
InsyaAllah keluar pada jalan Allah mengikut kaedah jemaah Tabligh diterima oleh Allah SWT. Ia salah satu cara yang berkesan daripada sekian banyak cara untuk mengesani diri dan masyarakat.

Cuma, selain daripada khuruj bersama jemaah Tabligh, jika berpeluang, ikuti juga aktiviti-aktiviti jemaah-jemaah lain. Dengan itu pandangan kita tentang cara umat ini bergerak akan lebih baik.


Abu Zulfiqar
24 Mac 2011

No comments: