Tuesday, February 1, 2011

Tingkat-tingkat Warak

Menurut Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin pada bab Ilmu Pengetahuan, warak terdiri daripada 4 tingkat:

1. Tidak melakukan perkara yang jelas haramnya. Ini tingkat biasa.
2. Tidak juga melakukan perkara yang meragukan (syubhat). Ini tingkat orang-orang soleh.
3. Tidak juga melakukan perkara yang halal tetapi dikhuatiri terbawa kepada yang haram. Ini tingkat orang-orang muttaqin.
4. Berpaling (meninggalkan) selain kepada Allah Taala. Kerana takut terpakai meskipun sesaat umur kepada yang tidak mendatangkan faedah, sekalipun perkara itu tidak akan membawa kepada yang haram. Ini tingkat orang-orang siddiqin.

No comments: