Tuesday, February 15, 2011

Soal Jawab - Bacaan Iktidal dan Qunut

Seorang hamba Allah mengemukakan dua persoalan.

PERTAMA

Tentang i’tidal (ketika berdiri selepas bangun dari rukuk). Yang mana satu bacaan yang betul, sama ada “Rabbanaa wa lakal hamd” atau “Rabbanaa lakal hamd”?

Jawapannya, kita boleh membaca mana-mana satu kerana kedua-duanya pun betul.

Sandaran untuk bacaan “Rabbanaa wa lakalhamd” ialah:

“Nabi mengucapkan ‘Sami’allaahu li man hamidah’ ketika mengangkat belakangnya, kemudian sewaktu berdiri mengucapkan ‘Rabbanaa wa lakal hamd’.”

(Bukhari, Muslim, Ahmad)

Dari Ali, apabila Rasulullah bangun dari rukuk, membaca: “Sami’allaahu li man hamidah. Rabbanaa wa lakal hamd. Mil ussamaawaati wal arhd. Wa maa bainahumaa wa mil u maa shi’ta min syai innba’d.”

(Muslim, Abu Daud, Turmizhi, Ahmad)

Maksudnya : “Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Rabb kami, dan bagi-Mulah puji-pujian, sepenuh langit dan bumi serta apa yang terdapat antara keduanya, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki selain itu.”

Sandaran untuk bacaan “Rabbanaa lakal hamd” pula ialah:

“Pada suatu hari kami solat di belakang Nabi. Maka ketika Rasulullah mengangkat kepala dari rukuk dan mengucapkan ‘Sami’allaahu li man hamidah’, tiba-tiba seorang lelaki di belakangnya mengucapkan ‘Rabbana lakal hamd, hamdan kathiiran tayyiban mubaarakan fiih’. Maka setelah selesai solat, Rasulullah bertanya : “Siapa tadi yang berbicara itu?” Lelaki itu menjawab : “Saya wahai Rasulullah.” Maka Rasulullah bersabda : “Sungguh, aku melihat lebih daripada 30 malaikat berebut untuk mencatatnya lebih dahulu.”

(Bukhari, Abu Daud, Ahmad, Malik)

Kedua-dua kalimah itu membawa maksud:

1. Rabb kami, dan bagi-Mu puji-pujian.

2. Rabb kami, bagi-Mu puji-pujian.

Perbezaannya cuma terletak pada perkataan “wa” (yang bermaksud “dan”). Pengurangan perkataan “wa” pada ayat kedua tidaklah merubah maksud ayat.

Selain itu, ada kalimah lain seperti dalam hadith riwayat Bukahri, Abu Daud, Ahmad dan Malik di atas tadi iaitu : “Rabbana lakal hamd, hamdan kathiiran tayyiban mubaarakan fiih.”

Dalam hadith riwayat Muslim, Abu Daud dan Ahmad pula : “Allahumma Rabbana lakal hamd….” Dan seterusnya.

KEDUA

Tentang qunut. Bacaan yang betul ialah “Allahummahdini fiiman hadait” ataupun “Allahumahdini fiiman dadait”?

Hadith riwayat Imam Baihaqi dan Al-Hakim menyebut : “Allahummahdini fiiman hadait”.

Abu Zulfiqar

15 Februari 2011

1 comment:

Khairul Amri Dalimunthe said...

Assalamualaikum..
Bahasan yg bagus, malah saya baru tau kalo qunut ada 2 versi.
Makasi ustad

-motiveme-