Monday, February 15, 2010

Kuliah Munyatul Musolli 26-29
Syarat-syarat sah solat:
1. masuk waktu
2. menghadap qiblat
3. menutup aurat
Syarat sah solat:
4. tahu kifiat solat
5. suci daripada hadas
6. suci daripada najis

No comments: