Monday, February 15, 2010

Kuliah Akhir Zaman - Riba


Hadis ke-17: Harta Riba Wujud di Merata Tempat

Daripada Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:
Akan tiba suatu zaman, tidak ada seorang juga pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau ia tidak memakannya secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya.
(Hadis riwayat Ibnu Majah)

Keterangan
Hadis Rasulullah saw ini sangat jelas di hadapan mata kita pada hari ini.

Syair Syeikh Fahmi Zamzam

Ramai orang berlumba-lumba
Untuk mendapat faedah riba
Saham dilabur di mana bursa
Tiada takut akan diseksa

Bukankah sudah diberitahu
Mereka akan menjadi seteru
Kepada Allah Tuhan yang Satu
Siapa sanggup akan membantu

No comments: