Saturday, December 28, 2019

Tajdid Segar, Tarekat Ghazaliyah, Halaqah Usrah Al-Mahabbah

Sebagai penjelasan kepada yang bertanya,
agar hilang ragu dan pinga,
lalu faham akan kisahnya.

Tajdid Segar satu cerita.
Ia tidak mengajak, dan kita tidak boleh turut serta,
melainkan setelah dipilih sahaja.

Tarekat Ghazaliyah lain ehwalnya.
Ia tidak akan mengajak
tetapi sesiapa sahaja boleh turut serta,
asalkan dengan rela.

Halaqah Usrah Al-Mahabbah satu cerita lain pula.
Ia memang mengajak sentiasa,
kerana terbuka, tabligh dan dakwah menjadi sifatnya.

Ketiga-tiganya jalan yang berbeza.
Tiada kaitan khusus antara sesamanya.
Bercampur gaul menjadi pantangnya.

Sebab itulah tidak disekalikan.
Jelas berbeza jalan dan persinggahan
sekalipun sama pada tujuan.

Yang pertama tiada disemawa.
Yang kedua akan dipersila.
Yang ketiga sentiasa dipelawa.


Abu Zulfiqar Al-Amsyari
27 Disember 2019

No comments: