Wednesday, December 18, 2019

Peringkat2 dalam Bertarekat


Peringkat2 dalam Bertarekat

1.       Yang tidak mengambil tarekat – paling ramai.
2.       Yang mengambil tarekat – ramai.
3.       Yang mempelajari pula tarekat itu setelah mengambilnya– kurang ramai.
4.       Yang kemudiannya mengamalkan pula pelajaran tarekat itu – lagi kurang.
5.       Yang kemudiannya istiqamah pula mengamalkan tarekat itu – laagi kurang.
6.       Yang kemudiannya menyambung pelajaran dan pengamalan tarekat itu – laaagi kurang.
7.       Yang berjaya “mencapai” dalam tarekat itu – laaaagi kurang.

CONTOH :
1.       Yang tidak mengambil tarekat – 10,000 orang
2.       Yang mengambil tarekat – 100 orang
3.       Yang mempelajari pula tarekat itu – 40 orang sahaja
4.       Yang mengamalkan pelajaran tarekat itu – 20 orang sahaja
5.       Yang istiqamah mengamalkan tarekat itu – 10 orang sahaja
6.       Yang menyambung pelajaran dan pengamalan tarekat itu – 5 orang sahaja
7.       Yang “mencapai” dalam tarekat itu –  dua tiga orang sahaja

Umumnya beginilah situasi yang biasa berlaku.

Abu Zulfiqar Al-Amsyari
8 Disember 2019

No comments: