Friday, September 15, 2017

Siri Rakaman Video Kuliah Kitab Ihya Ulumuddin di Surau Sg Kerang

Siri Rakaman Audio/Video Kuliah2 Kitab Ihya' 'Ulumuddin di Surau Al-Akhbar, Sg. Kerang, Trong, Perak.

KITAB ILMU

1. Imam Al-Ghazali - Sejarah & Karya-karyanya
https://www.youtube.com/watch?v=Wp_0PZQzF9Y

2. Pengenalan Ilmu Mukasyafah & Ilmu Mu'amalah
https://www.youtube.com/watch?v=oQ82rVNIzxg

3. Mengapa Ilmu-ilmu Agama Sangat Penting?
https://www.youtube.com/watch?v=fVzaGscnQkA

4. Apa Untungnya Belajar dan Mengajar Agama?
https://www.youtube.com/watch?v=9gBgwgT5y7c

5. Tahukah Engkau Ilmu-ilmu yang Fardhu 'Ain?
https://www.youtube.com/watch?v=SuSxE3h4_HQ

6. Ilmu-ilmu Fardhu Kifayah Menurut Imam Al-Ghazali
https://www.youtube.com/watch?v=SuSxE3h4_HQ

7. Matlamat Ilmu Fiqh & Tasawuf
https://www.youtube.com/watch?v=a370K_hk_KE

8. Fiqh, Tasawuf, Mukasyafah, Falsafah
https://www.youtube.com/watch?v=SdorGKFyp2U

9. Ciri-ciri 5 Imam Mazhab Fiqh, Kita Ada?
https://www.youtube.com/watch?v=CXmA8kM4G2o

10. Mengapa Ada Ilmu-ilmu yang Tercela? Ilmu Apa?
https://www.youtube.com/watch?v=W-4ACffAOsY

11. Zikrullah & 5 Kalimah yang Terubah
https://www.youtube.com/watch?v=UsKm7ccNnDY&t=1s

12. Kadar Ilmu yang Terpuji
https://www.youtube.com/watch?v=jmjMIyHVxEs

13. Ilmu Paling Mulia & Debat Agama
https://www.youtube.com/watch?v=BtZW_xvVQ44

14. Adab-adab Murid dan Mursyid
https://www.youtube.com/watch?v=yw4KG34UeeM

15. Mengenal Ulama Akhirat & Ulama Jahat
https://www.youtube.com/watch?v=5jfhONo6aR8

16. Hakikat Akal dan Pembahagiannya
https://www.youtube.com/watch?v=3BInjoZtYuc

17. Khatam Kitab Ilmu daripada Kitab Ihya' 'Ulumuddin
https://www.youtube.com/watch?v=pjj2EOAMhVA


KITAB AQIDAH (QAWAID AL-'AQAID)

18. Muqaddimah Kitab Aqidah
https://www.youtube.com/watch?v=C-wdJFUiZYU

19. Betulkan Sembahan, Tepatkan Sembahan
https://www.youtube.com/watch?v=rSnHwGfz-5I

20. Kitab Misykatul Anwar
https://www.youtube.com/watch?v=ayknPKyVIC4&t=339s

21. Tidak Tersedar Tersembah Makhluk
https://www.youtube.com/watch?v=dGHMrNwbENg&t=2397s

22. Antara Allah dan Segala Sesuatu
https://www.youtube.com/watch?v=5dOoLgrSjyQ&t=2300s

23. Zat Allah Bertempat atau Tidak?
https://www.youtube.com/watch?v=a7iIpf79ADk&t=1349s

24. Maha Kuasa dan Maha Tahu
https://www.youtube.com/watch?v=-CeI1uswtcY&t=519s

25. Fir'aun Yakin Zat Tuhan Bertempat
https://www.youtube.com/watch?v=JfPwDey7LXM&t=1s

26. Siapa Sebenarnya Dewa-Dewi?
https://www.youtube.com/watch?v=9MMVKyLde_k&t=252s

27. Pakaian Syariat, Pakaian Hakikat
https://www.youtube.com/watch?v=suE_RTUT0mQ

28. Anda Faham Bahasa Kaum Sufi?
https://www.youtube.com/watch?v=skidevu_f4k&t=1837s

29. Di Sebalik Kalimah Syahadah Kedua
https://www.youtube.com/watch?v=M5Cae378S2I&t=38s

30. Munkar Nakir & Timbangan Amal
https://www.youtube.com/watch?v=_9nri-C2vOg&t=994s

31. Kolam Nabi, Sungai Al-Kautsar, Titian di Akhirat
https://www.youtube.com/watch?v=kpQv0ZNglJc

32. Hisab & Syafaat di Akhirat
https://www.youtube.com/watch?v=AQCxDckvGtY&t=10s

33. Mengenal Syurga & Neraka
https://www.youtube.com/watch?v=-cOTKKe5nnA&t=1400s

34. Risalah Qudsiyyah : Bagaimana Kita Mengimani Zat Allah?
https://www.youtube.com/watch?v=20LWV8DivQM&t=4s

35. Bagaimana Mengimani Sifat Allah?
https://www.youtube.com/watch?v=NuM0GTeEq6w

36. Bagaimana Mengimani Af'al Allah?
https://www.youtube.com/watch?v=F2li6i9gu4k&t=156s

37. Risalah Qudsiyyah : Rukun ke-4
https://www.youtube.com/watch?v=DIpNI0Ia_rE&t=178s

38. Mengenal Diri, Allah, Dunia dan Akhirat
https://www.youtube.com/watch?v=8poxkdlDW6k&t=314s

39. Khatam Kitab Aqidah (Qawaid al 'Aqaid)
https://www.youtube.com/watch?v=yr3_sHgSHMI&t=54s


KITAB CINTA ALLAH

40. Kuliah Sulung KItab Cinta Allah
https://www.youtube.com/watch?v=j-rhuWnMVPc&t=48s

41. Kehujahan Cinta Allah
https://www.youtube.com/watch?v=SMfgC6yJcHM

42. Sumber Cinta Allah
https://www.youtube.com/watch?v=5cZMVx4HjSM&t=681s

43. Maqam-maqam Cinta Alah
https://www.youtube.com/watch?v=sri1MkzrjhU&t=90s

44. Memasang dan Menebarkan Sayap Keruhanian
https://www.youtube.com/watch?v=sxzBjmcaAvA

45. Menyelam ke Dasar Lautan Cinta Allah
https://www.youtube.com/watch?v=Ur1T3_AOaAs&t=1078s

46. Syarahan Kitab Cinta Allah kali ke-7
https://www.youtube.com/watch?v=Hyhpwqobp04

47. Syarahan Kitab Cinta Allah kali ke-8
https://www.youtube.com/watch?v=0nXVxoNfS0U&t=1941s

48. Di Sebalik Maqam Cinta Allah
https://www.youtube.com/watch?v=8YfQvN87YVs&t=4s

49. Sudah Ma'rifat Tak Perlu Solat?
https://www.youtube.com/watch?v=TP91n5REhm8&t=3348s

No comments: