Friday, September 29, 2017

Kitab Ihya Ulumuddin di Hati Para UlamaSayyid ‘Abdullah bin ‘Alawi al-Haddad menyatakan dalam kitabnya Al-Ilmiyyah wa Usul al-Hikmah : “….nescaya tiada engkau melihat sebuah kitab pun yang lebih menghimpunkan sebagai ilmu yang memberi manfaat itu daripada segala kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali seperti Ihya’ ‘Ulumuddin, ‘Arba’in al-Usul, Minhaj al-‘Abidin, Bidayah al-Hidayah.”

Ditanyakan kepada Habib Umar bin Hafiz : “Pada pandangan tuan, kitab tasawuf manakah yang terbaik?”
Jawabnya : “Ihya’ ‘Ulumuddin.”

Ditanya kepada Habib Abdullah al-Aydrus : “Mengapa tuan tidak mengarang kitab?”
Jawabnya : “Aku mencetak (membentuk) kalian agar kalian mudah untuk membaca (mengambil manfaat) daripada karya Imam Al-Ghazali. Kitabnya sudah ada (maka tidak perlu aku karang-karang lagi), tugas aku hanyalah untuk membawa kalian kepada kitab Imam Al-Ghazali.”

Habib Taufiq as-Seggaf berkata : “Untuk apa kami mengarang kitab tasawuf? Ihya’ ‘Ulumuddin itu kan sudah lautan? Kalau dikarang pun, tidak akan menyamai Ihya’. Maka, untuk apa dikarang?”

Habib Taufiq as-Seggaf berkata : “Jika mukjizat terbesar Nabi Muhammad saw ialah kitab Al-Quran maka karamah utama Imam Al-Ghazali ialah kitab2nya.”

“Meskipun ada berpuluh lagi karangan al-Ghazali yang lain, dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan Islam, namun yang menjadi intisari dari seluruh karangan beliau itu ialah kitab Ihya’ ‘Ulumiddin.” – Dr. HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), pengarang Tafsir Al-Azhar.

No comments: