Thursday, February 2, 2017

Antara Tokoh Pengamal Tariqat Ghazaliyyah

Antara Tokoh Pengamal Tariqat Al-Ghazaliyyah

1. Imam Al-Ghazali.

2. Imam Ahmad Al-Ghazali.

3. Syeikh ‘Ainul Qudhat al-Hamadani (anak murid Imam Ahmad Al-Ghazali)

4. Abu Najib As-Suhrawardi (anak murid Imam Ahmad Al-Ghazali yang kemudiannya mencetuskan organisasi Tariqat As-Suhrawardiyyah))

5. Abu Hafs Umar As-Suhrawardi (anak murid Abu Najib As-Suhrawardi, juga anak saudara kepada Abu Najib As-Suhrawardi yang kemudiannya mengasaskan organisasi Tariqat As-Suhrawardiyyah)

6. Ibnu Tumart (anak murid Imam Al-Ghazali yang menjadi pencetus kepada tertubuhnya Kerajaan Muwahhiddun di Afrika Utara)

7. Syeikh Abdus Samad Al-Falimbani (ulama besar Nusantara)

8. Syeikh Muhammad bin Abdullah as-Suhaimi (ulama besar Nusantara yang kemudiannya mengasaskan organisasi Tariqat Muhammadiyyah)

9. Abu al-Fadl Abdullah Sufi Al-Baghdadi (anak murid Imam Ahmad Al-Ghazali)

10. Ibnu Sharashub (anak murid Imam Ahmad Al-Ghazali)

11. Ruzbihan Misri (anak murid Imam Ahmad Al-Ghazali)

12. Abdul Wahid Amedi (anak murid Imam Ahmad Al-Ghazali)

13. Abdullah bin Muhsin Al-Washanrisi (anak murid Ibnu Tumart yang merupakan panglima tertinggi kepada Ibnu Tumart)

14. Abdul Mu’min bin Ali (anak murid Ibnu Tumart yang menjadi khalifah pertama Kerajaan Muwahhiddun di Afrika Utara dan Sepanyol)

15. Syeikh Ibnu Faris (anak murid Imam Al-Ghazali)

16. Ibnu Laban (anak murid Imam Al-Ghazali)

17. Syeikh Muhammad bin Yahya An-Nisaburi

18. Syeikh Abu Hasan Asy-Syazili (yang kemudiannya mengasaskan organisasi Tariqat Syaziliyyah)

19. Syeikh Ahmad Ad-Dayurbi (orang yang bertanggungjawab menzahirkan semula Tariqat Al-Ghazaliyyah kepada khayalak umum kaum muslimin)

20. Syeikh Ismail bin Muhammad Salim.

*Antara mereka ada yang mengambil lebih daripada satu tariqat.


No comments: