Wednesday, March 18, 2015

Mengapa Suka Berjanggut?Lanjutan daripada pertanyaan sebab-musabab suka mengenakan serban hitam ialah persolan mengapa suka berjanggut?

Saya tidaklah menjawab panjang lebar, sekadar menyatakan hal-hal di bawah sebagai penyebabnya, memandangkan mudah sahaja untuk difahami.


“Cukurlah (potonglah) misai dan peliharalah janggut.” (Bukhari, Muslim)

“Berbezalah kamu daripada orang-orang musyrik, peliharalah janggut dan cukurlah misai.” (Bukhari, Muslim)

 “Berbezalah kamu dengan orang-orang musyrik, kerana mereka (orang-orang musyrik) mencukur janggut dan memanjangkan misai.” (Muslim)

“Kami diperintahkan supaya mencukur misai dan memanjangkan janggut.” (Muslim)

“Sepuluh perkara termasuk fitrah – memotong misai, memelihara janggut….” (Muslim)

“Kamu peliharalah janggut dan potonglah misai, dan janganlah kamu mencontohi Yahudi dan Nasrani.” (Ahmad)

“Sesiapa yang tidak memotong misainya, dia bukanlah daripada golongan kami.” (Turmizi)


Sebagai tambahan, riwayat-riwayat di bawah mungkin juga boleh diberi perhatian.

“Janganlah kamu mencontohi orang-orang asing, biarkanlah janggut kamu panjang.” (Al-Bazzar)

“Sesunggguhnya orang-orang musyrik itu memelihara misai mereka dan mencukur janggut mereka. Oleh sebab itu berbezalah kamu daripada mereka, dengan memelihara janggut dan memotong misai.” (Al-Bazzar)

Wallahua’lam.


Abu Zulfiqar
18 Mac 2015

*Riwayat-riwayat di atas saya petik kembali daripada tulisan panjang saya tentang Tariqat Ghazaliyyah pada tahun 2014 yang lalu.

No comments: