Monday, January 11, 2010

Kuliah - Rasuah Berleluasa

Hadis ke-11: RASUAH BERLELUASA

Daripada Mu’az bin Jabal ra berkata: “ Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Ambillah pemberian itu selama ia masih sebagai pemberian. Tetapi apabila ia telah menjadi rasuah dalam pandangan agama, maka jangan kamu mengambilnya. Namun kenyataannya, kamu tidak akan dapat meninggalkan rasuah itu kerana kamu takut faqir dan kamu sangat berhajat untuk mengambilnya.”

(Hadis riwayat At-Thabrani dan Abu Na’im)

KETERANGAN HADIS


Di akhir zaman rasuah akan menjadi-jadi di masyarakat dan wang mempunyai kuasa untuk membeli pangkat dan kedudukan, dan wang juga diperlukan untuk mendapat kemudahan dari pihak yang berpangkat dan berkuasa. Wang telah menjadi Tuhan yang disembah oleh setiap orang yang tamak dan rakus.


Dalam keadaan yang sebegini rupa, orang sudah tidak mempedulikan sesiapa. Maka musnahlah akhlak dan runtuhlah segala budi, dan yang wujud hanyalah kezaliman dan penindasan dari setiap lapisan terhadap lapisan yang memerlukannya.


No comments: