Tuesday, July 28, 2009

Artikel Menarik di Pro Tajdid

Laman Pro-Tajdid memang selalu menghidangkan artikel-artikel menarik kepada kita. Saya mencadangkan agar artikel terbaru yang dimuatkan di sana kita baca. Kebetulan kuliah terbaru saya pun membicarakan hal yang ada kaitan dengannya.

No comments: