Friday, June 22, 2018

Penagguhan Kuliah Terperinci Kitab Ihya Ulumuddin

Pengumuman - Atas kesibukan2 dan tanggungjawab tertentu dalam urusan keagamaan ini, kuliah mingguan syarahan terperinci kitab Ihya Ulumuddin di Taman Pinggiran Indah terpaksa ditangguhkan untuk satu tempoh masa yang mungkin lama. Namun demikian kuliah2 bulanan syarahan ringkas kitab Ihya Ulumuddin di Masjid Pga Ipoh, Surau Sg Kerang dan Surau Sg Baru akan berjalan seperti biasa. Terima kasih. - Abu Zulfiqar

No comments: