Wednesday, June 6, 2018

Kategori Pengamal Tarekat Ghazaliyah


Pengamal-pengamal Tarekat Ghazaliyah ini terdiri daripada :

Kategori 1 - PENGAMAL
Orang yang sekadar mengamalkan Tarekat Ghazaliyah untuk diri sendiri sahaja.

Kategori 2 - PENYEBAR
Selain daripada beramal untuk diri sendiri, dia juga biasa menyampaikan dan menyebarkan maklumat tentang Tarekat Ghazaliyah kepada orang lain.

Kategori 3 - PENGAWAL
Dia beramal, biasa menyampaikan kepada orang lain dan ada kebolehan untuk memberi penjelasan tentang Tarekat Ghazaliyah sekiranya dipersoalkan.

Kategori 4 - PEMANTAU
Beramal, menyampaikan, mampu mempertahankan dan berkemampuan pula untuk mengesan, mengenalpasti dan bersuara tentang kesalahan dan kelemahan yang terdapat dalam dunia tasawuf, sufi dan tarekat.

Abu Zulfiqar
29 Mei 2018

No comments: