Sunday, August 30, 2020

Tangga2 Kesufian


 

Dari tangga haqiqat ke tangga ma'rifat (awwal addiin) lalu ke tangga nifs hingga ke tangga akhir addiin untuk membuka pintu kamal addiin bagi mencapai ruang hafiz ad diin. Inilah antara maqam2 dlm jalan kesufian dari yg pertengahan hingga yg tertinggi. Semoga dimudahkan Allah.

Abu Z : Hanya di tangga bangunan sahaja


No comments: