Wednesday, January 1, 2020

Lelah dalam Dakwah Jika Tiada Kebijaksanaan


Tahun 2020 ini cadangnya dakwah LEBIH ditumpukan kepada orang2 yang memang mahu berbanding yang kurang/tidak mahu, tanpa meninggalkan mereka yang kurang/tidak mahu itu.

Hal ini kerana berdasarkan pengalaman, jika kita lebih usahakan ke atas 1000 orang yang kurang/tidak mahu, kita mungkin akan dapat istiqamahkan 10-20 orang sahaja. Banyak rugi masa, wang dan tenaga.

Tetapi jika kita lebih usahakan ke atas 1000 orang yang asalnya memang mahu, kita mungkin akan dapat istiqamahkan 700-800 orang. 700-800 orang ini pula boleh menyebar kepada ribuan orang lagi. Banyak keuntungan ke atas umat.


***Kita akan lelah dalam dakwah jika tidak mahu memakai nasihat orang tua2 yang lebih berpengalaman. dalam dunia tersebut.

Abu Zulfiqar Al-Amsyari
1 Januari 2020

No comments: