Thursday, December 8, 2016

Cahaya Atas Cahaya

CAHAYA ATAS CAHAYA

Cahaya atas cahaya, lawannya gelita.
Gelita atas gelita, berlapis ombaknya.

Cahaya atas cahaya, suratnya serta siratnya
di dalam Surah Cahaya, perumpamaan dariNya.

Di dalam kaca apinya
seakan nyala sedia.

Cahaya sebenar cahaya, ternyata Yang Esa.
Cahaya langit bumi-Nya, Dialah hanya Dia.

Cerita tentang cahaya, Cahaya sebenar cahaya.
KalamNya Nur Yang Sempurna, azali sebelum masa.

Timur tiada, barat pun.
Arah tiada, had juga.

Cahaya atas cahaya menyinarkan sesiapa
yang dikehendaki Dia, cahaya langit dan bumi.


- Abu Zulfiqar

No comments: