Friday, July 15, 2016

Kita Semakin Tamak Akan Keduniaan

Rasulullah saw bersabda : “Semakin dekatlah As-Saa’ah (Hari Kehancuran dan kemudiannya Hari Qiyamat) tetap manusia masih semakin tamak kepada dunia dan (akibatnya mereka tidak sedar yang mereka sebenarnya) semakin jauh daripada Allah.” (Turmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim)

Itu hendak aku miliki. Ini pun hendak aku perolehi. Macam-macam hendak kita capai. Macam-macam kita mahu ada. Walaupun bukan dalam perkara-perkara yang berdosa, tetapi masih dalam kategori perkara-perkara keduniaan. Kita bukan semakin sibuk dengan Allah, tetapi kita semakin sibuk untuk memenuhi kehendak-kehendak fikiran kita sendiri, yang kita rasa hebat itu, dalam hal-hal keduniaan.

Kemudian, jika dalam usaha untuk memenuhi kehendak-kehendak keduniaan diri kita itu, kita menyusahkan diri kita sendiri sahaja, ikut kitalah, kerana kita tidak mendatangkan kesusahan kepada orang-orang lain. Tapi selalunya, kita akan menyusahkan sama orang-orang lain.

Benarkah kita seimbangkan dunia dan akhirat?

Abu Zulfiqar
15 Julai 2016

No comments: