Thursday, April 21, 2016

Kekuatan Penglihatan Mata Hati

Orang yang penglihatan mata hatinya (mata batinnya) kuat, dia boleh sampai ke peringkat (yang dalam bahasa sufinya disebut sebagai) :

- dia tidak ‘melihat’ selain Allah.

- dia tidak ‘nampak’ selain Allah.

- dia buta selain Allah.


(*perkataan ‘melihat’, ‘nampak’ dan sebagainya yang berada dalam tanda ‘.......’ ialah daripada bahasa dalam atau bahasa sufi yang tidak boleh disamakan maksudnya dengan perkataan yang sama yang kita gunakan sehari-hari)

Hal ini kerana segala perbuatan dan pergerakan (af’al) di seluruh alam makhluk ini pada hakikatnya tidak lain ialah perbuatan dan perlakuan Allah semata-mata. Seluruh makhluk hanyalah tempat laluan kepada pekerjaan (af’al) Allah SWT. Selain Allah, semuanya langsung tidak punya kebolehan dan kemampuan untuk berbuat, bergerak dan bekerja melainkan dengan kehendak dan izin Allah. Segala perbuatan, pergerakan dan pekerjaan makhluk terfana (binasa) dan yang tinggal hanyalah perbuatan, pergerakan dan pekerjaan Allah semata-mata.


Hal ini juga kerana semua sifat yang ada di alam makhluk ini dari segi hakikatnya tidak lain ialah sifat Allah semata-mata. Pada hakikatnya, hanya Allah yang ada kuasa untuk melihat, mendengar, mengetahui dan memaham (berilmu) dan sebagainya. Selain Allah langsung tidak ada kuasa untuk melihat, mendengar, mengetahui dan lain-lain melainkan dengan kehendak dan izin Allah. Segala sifat melihat, mendengar dan mengetahui makhluk akan terfana dan yang sebenar-benar ada hanyalah melihat-Nya Allah, mendengar-Nya Allah dan tahu-Nya Allah.


Oleh itu, orang yang kuat mata hatinya, ke mana sahaja pun mata kepala dan mata hatinya menghadap, dia akan ‘nampak’ Allah (*bukannya nampak zat Allah).


Orang seperti ini boleh mencapai satu keadaan yang :

v Dia tidak ‘memandang’ selain Allah.

v Dia tidak mengenal selain Allah.

v Dia tidak berterima kasih selain kepada Allah.

v Dia tidak mencintai selain Allah.

v Dia tidak ‘mendengar’ selain Allah.

v Dia tidak ‘memandang’ ada Yang Berjasa selain Allah.Abu Zulfiqar
April 2016

No comments: