Tuesday, September 8, 2015

Nota Kuliah Kitab Cinta 1
KITAB KASIH SAYANG, RINDU, JINAK HATI DAN REDHA

Di manakah kedudukan Kitab Cinta dalam kitab Ihya’ ‘Ulumuddin ini?
-          Kitab Ihya’ terdiri daripada 40 kitab di dalamnya.
-          Kitab pertama ialah Kitab Ilmu. Kitab ke-2 ialah Kitab Aqidah/Tauhid.
-          Kitab Cinta ialah kitab yang ke-36. Pada jilid ke-7 daripada 8.

Mengapa kita pilih Kitab Cinta?
1.       Kerana kita sudah khatam dua kitab utama iaitu Kitab Ilmu dan Kitab Tauhid, maka selepas itu kita bolehlah melalui mana-mana kitab seterusnya.
2.       Kerana umumnya cinta merupakan kemuncak dalam tasawuf.
3.       Kerana sebahagian kitab-kitab itu seperti kitab tentang taharah (bersuci), solat, zakat, puasa, ibadah haji, doa, zikir, wirid, adab makan, dan adab berkahwin banyak diajarkan, mudah diperolehi dan pernah kita lalui di mana-mana.
4.       Kerana itulah laluan guru.

Adakah Kitab Cinta ini berkait dengan tauhid (khususnya peringkat tinggi)?
Sangat berkait.

Apa maksud cinta?
Suka. Sangat suka. Jika sangat kuat sukanya, disebut asyik atau berahi.

Jika kita suka akan sesuatu, maksudnya cintalah tu.
Jika kita terlalu suka akan sesuatu sehingga sangat mempengaruhi kita, itu namanya asyik.

Tapi dalam bahasa Melayu Malaysia, ada perbezaan antara suka dengan cinta.
Jika suka biasa-biasa, namanya suka.
Jika suka sampai mempengaruhi diri (selalu teringat, suka untuk disebut, asyik, berahi), itu namanya cinta.

Apa yang selalu kita teringat, dalam keadaan kita suka, itulah CINTA.
Apa yang selalu kita teringat tapi dalam keadaan kita tak suka, itu adalah MASALAH.

Ringkasanya, cinta yang dimaksudkan oleh Kitab Cinta ini ialah cinta yang peringkat asyik.
(*Hal ini akan terbuka sedikit demi sedikit di sepanjang kita melayari Kitab Cinta ini).


IMAM AL-GHAZALI MENULIS :

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

(Jilid 7 ms 48) Segala pujian bagi Allah yang membersihkan hati para wali-Nya daripada berpaling kepada keelokan dunia dan kekayaannya.

Kemudian Dia mengikhlaskan hati mereka untuk berhenti di atas permaidani kemuliaan-Nya.

Kemudian Dia menjadi terang bagi mereka dengan asma’-Nya dan sifatNya sehingga menjadi cemerlang dengan nur ma’rifahNya.

Kemudian Dia menyingkapkan bagi mereka dari keagungan wajahNya sehingga terbakar dengan api kasih sayangNya.

Kemudian Dia terhijab daripadanya dengan hakikat keagungan-Nya, sehingga hati para wali itu hairan dalam lapangan luas keagungan dan kebesaranNya.

Maka setiap kali hati para wali itu tergerak untuk memperhatikan hakikat keagungan, nescaya diliputi dari kedahsyatan, oleh yang  berlumuran debu pada wajah akal dan mata hatinya.

Dan setiap kali hati para wali itu bercita-cita dengan berpaling dalam keadaan putus asa, nescaya datang panggilan dari khemah keelokan : “Sabar wahai yang berputus asa daripada mencapai Al-Haqq, disebabkan kebodohan dan kesegeraannya.

Maka teruslah hati para wali itu di antara menolak dan menerima, menahan dan sampai, tenggelam dalam lautan ma’rifahNYa dan terbakar dengan api kasih sayangNya.

Selawat kepada Nabi Muhammad, kesudahan nabi-nabi dengan sempurna kenabiannya. Dan kepada keluarga dan para sahabatnya, penmghulu manusia dan imam-imamnya, panglima kebenaran dan yang menggenggamkannya. Anugerahilah kesejahteraan yang banyak.

Pengenalan Kepada Maqam Cinta

Adapun kemudian, maka sesungguhnya kasih sayang (mencintai) akan Allah adalah tujuan paling jauh dari maqam-maqam yang ingin dicapai dan ketinggian yang tertinggi daripada darjat-darjat.

Tidak ada sesudah memperoleh kasih sayang, suatu maqam pun lagi, selain dari buah dari buah-buahannya, dan ikutan dari pengikut-pengikutnya seperti rindu, jinak hati, redha, dan sifat-sifat lain yang searah dengan itu.

Dan tidak ada suatu maqam pun sebelum kasih sayang itu selain adalah menjadi pendahuluan dari pendahuluan-pendahuluannya seperti taubat, sabar, zuhud dan lain-lain.

Maqam-maqam yang lain  jikalau sukar adanya, maka tidaklah kosong hati dari iman dengan kemungkinannya. Adapun mencintai Allah Ta’ala, maka sulitlah keimanan dengan mencintai itu.

Sehingga sebahagian ulama memungkiri kemungkinannya. Dan mengatakan tak ada makna baginya selain rajin mengerjakan taat kepada Allah Taala. Adapun hakikat kasih sayang (mencintai), maka itu mustahil selain bersama sejenis dan secontoh.

Manakala mereka menentang akan kasih sayang, nescaya mereka memungkiri akan kejinakan hati dan kerinduan, kelazatan munajah dan hal-hal lain yang harus bagi kasih sayang dan yang mengikutinya.
Dan tak boleh tidak, daripada menyingkapkan tutup dari persoalan ini.


Isi Kandungan Kitab Cinta

Kami akan menyebutkan dalam kitab ini penjelasan tentang :
·         Dalil-dalil syara’ mengenai kasih sayang.
·         Hakikatnya dan sebab-sebabnya.
·         Tidak ada yang berhak untuk dicintai selain Allah Ta’ala.
·         Kelazatan yang terbesar ialah kelazatan memandang Wajah Allah Ta’ala.
·         Sebaa kelebihan kelazatan memandang ke akhirat, atas ma’rifah di dunia.
·         Sebab-sebab yang menguatkan kecintaan kepada Allah Ta’ala.
·         Sebab kepada berlebih-kurangnya manusia tentang kecintaan.
·         Sebab tentang pemahaman dari hal ma’rifah kepada Allah Ta’ala.
·         Makna rindu.
·         Kecintaan Allah Ta’ala kepada hamba.
·         Tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah Taala.
·         Makna kejinakan hati dengan Allah Taala.
·         Makna menghampar tentang kejinakan hati.
·         Makna redha dan penjelasan keutamaannya.
·         Hakikat redha.
·         Doa dan kebencian kepada perbuatan-perbuatan maksiat itu tiada berlawanan. Demikian juga, lari dari perbuatan-perbuatan maksiat.
·         Ceritera-ceritera dan ucapan-ucapan yang bercerai-berai.
·         Inilah semua penjelasan bagi kitab ini.


 Siapakah Wali Allah?

Dalam pengertian masyarakat awam, wali Allah mempunyai ciri-ciri berikut :
v  Wali Allah itu biasanya berpakaian seperti para ulama. Berjubah, berserban, berselendang, biasanya bertongkat, selalu memegang tasbih dan seumpamanya.
v  Ada juga wali Allah kelihatan macam orang gila. Tidak terurus, rambut kusut-masai, pakaian lusuh, kadang-kadang berkaki ayam dan sebagainya.
v  Wali Allah itu cakap-cakapnya menarik hati.
v  Diyakini ada ilmu agama yang tinggi.
v  Diyakini mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Disebut kesaktian atau keramat (karamah). Contohnya boleh terbang di udara, berjalan di atas air, boleh ghaib, boleh muncul di banyak tempat pada satu-satu masa, boleh tahu isi hati orang, menguasai jin-jin, ada yang boleh memerintah malaikat, menghidupkan haiwan yang mati, meniti di atas pelepah-pelepah pisang, semua haiwan tunduk kepadanya, dan sebagainya.
v  Jika di alam Melayu, wali Allah itu antaranya suka bertapa di gua-gua dan handal dalam persilatan.

Menurut Al-Quran, siapakah para wali?
“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali (auliya’) Allah itu, tidak ada kekhuatiran (kebimbangan) ke atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Iaitu) orang-orang yang beriman dan sentiasa bertaqwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan kalimah-kalimah (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Janganlah kamu sedih kerana perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Surah Yunus : 62-65)

Menurut hadith?
“Sesungguhnya Allah telah berfirman : “Sesiapa yang memusuhi wali-Ku, Aku isytiharkan perang ke atasnya. “
“Tidak ada seorang pun yang menghampiri-Ku dengan amalan wajib yang Aku senangi, dan yang mendekati Aku dengan amalan sunat, sehingga Aku mencintainya.”
“Apabila Aku mencintainya, Aku menjadi pendengarannya untuk mendengar, dan Aku menjadi penglihatannya untuk melihat, dan Aku menjadi tangannya untuk melakukan, dan Aku menjadi kakinya untuk berjalan.”
“ Jika dia meminta kepada Aku akan Kuberi, dan jika dia meminta perlindunganKu nescaya akan Kuberi perlindungan kepadanya.” (Bukhari)

Kesimpulannya, wali-wali Allah mempunyai ciri-ciri berikut :
i.                     Mereka orang beriman.
ii.                   Mereka kuat taqwanya.
iii.                  Bersifat menyampaikan ajaran agama.
iv.                 Tidak bersedih diri dengan penolakan orang.
v.                   Umumnya mereka tidak terpengaruh dengan kebimbangan dan kesedihan.
vi.                 Menyelesaikan semua amalan yang diwajibkan, bahkan berkualiti.
vii.                Berusaha gigih menambah amalan-amalan sunat, dan berkualiti.
viii.              Doa mereka dimakbulkan (khususnya dalam hal memohon sesuatu dan memohon perlindungan).
ix.                 Perlakuannya adalah yang baik-baik belaka.
x.                   Umumnya ada mendapat mimpi-mimpi yang baik.

*Apabila Allah mencintai mereka dan bantuan Allah sangat hampir kepada mereka, maka ada kalanya berlaku perkara-perkara yang luar biasa atau mencarik adat kepada mereka. Hal ini disebut karamah.


Tazkirah Facebook Abu Zulfiqar no. 10 (Disember 21, 2011)

Yang paling banyak kita suka fikir-fikirkan, lafaz-lafazkan dan sembang-sembangkan,
 itulah yang paling kita cintai.

Jadi selama hari ini dalam sehari-hari,
mana yang paling banyak, yang paling kita cintai?

“Tidak beriman seorang dari kamu sebelum Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada yang lain-lain.” (Bukhari, Muslim)
“Tidak beriman seorang hamba sebelum aku (Rasulullah saw) lebih dicintai daripada isterinya, hartanya dan sekalian manusia.” (Bukhari, Muslim)

Tazkirah Facebook Abu Zulfiqar no. 154 (Februari 10, 2015)

Mencintai Allah
bukanlah sekadar rasa-rasa
atau pun sekadar dakwaan di mulut dan di jiwa,
tetapi hendaklah dengan pengetahuan tentangnya,
dan dengan latihan tentangnya.

Apakah maksud cinta?
Apakah tingkatan-tingkatannya?
Apakah tanda-tanda kehadirannya?
Apa pula tanda-tanda kehilangannya?
Bagaimanakah cara menumbuh dan menyuburkannya?
Bagaimana pula cara mengembalikannya jika ia hilang?

Pengetahuan dan latihan ini
berada dalam sukatan pelajaran tasawuf.     ………….. Kita ada?

*Semua audio/video rakaman pengajian kitab Ihya’ ‘Ulumuddin di Surau An-Nur ini boleh didengar/tonton semula di Youtube. Tuliskan “syarah ihya” dan nombor failnya di carian Youtube (contohnya : syarah ihya 1). Setakat ini sudah 852 fail berjaya diupload. Selamat mengambil manfaat.

No comments: