Friday, November 28, 2014

Kitab-kitab Yang Dikuliahkan

Kitab-kitab yang pernah atau yang sedang saya kuliahkan ialah :

1. Maaza Ya'ni Intamaa'i lil Islam (Syeikh Fathi Yakan)
2. Fadhail 'Amal (Maulana Muhammad Zakariyya)
3. Keperibadian Muslim/ Syakhsiyyatul Muslim (Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi)
4. 40 Hadith Peristiwa Akhir Zaman (Syeikh Fahmi Zamzam)
5. Munyatul Musolli (Syeikh Daud al-Fatani)
6. Kimia' as-Sa'adah (Imam al-Ghazali)
7. Kifaayatul Muhtaaj fil Isra' wal Mi'raaj (Syeikh Daud al-Fatani)
8. Ihya' 'Ulumiddin (Imam al-Ghazali)
9. Misykatul Anwar (Imam Al-Ghazali)
10. Risalah Ilmu Laduni/ Ar-Risalah Al-Laduniyyah (Imam Al-Ghazali)

Kitab-kitab yang saya belum berpeluang mengkuliahkannya tetapi sebenarnya banyak saya petik dan selit dalam kuliah-kuliah :

1. Majmu’ Rasail (Hasan Al-Banna)
2. Durrun Nafis (Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari)
3. Kasyful Asrar (Syeikh Muhammad Saleh Al-Mingkabawi)
4. Al-Munqiz min Adh-Dhalal (Imam Al-Ghazali)
5. Tahafut al-Falasifah (Imam Al-Ghazali)

Kitab yang saya teringin kuliahkan  suatu hari nanti :
1.      Nasihat Al-Muluk / Nasihat untuk Para Penguasa (Imam Al-Ghazali)

Kitab-kita yang saya cadang untuk kuliahkan (tapi apa yang salah dan yang lemah di dalamnya terpaksalah saya nyatakan) tetapi belum berpeluang :

1.      Fiqh Tasawuf (Ibnu Taimiyyah)
2.      Ar-Ruh (Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah)

No comments: