Sunday, June 1, 2014

Pengenalan Ilmu Mukasyafah dan Ilmu Muamalah (kuliah)
Apakah ilmu mukasyafah dan ilmu mu'amalah?
Apakah peranan ilmu mu'amalah?
Apakah had paling bawah dalam ilmu mukasyafah?
Apakah bahagian2 ilmu mu'amalah?
Apakah ilmu mu'amalah yang zahir dan yang batin?

Majlis pengajian kitab Ihya' 'Ulumuddin di Surau Al-Akhbar, Sungai Kerang, Trong, Perak pada 26 Mac 2014 / 24 Jamadil Awwal 1435.

No comments: