Thursday, March 6, 2014

Terjemahan Misykatul Anwar 3 - Kelemahan Mata Zahir

Oleh itu, akal adalah lebih baik kita sebut sebagai “nur/cahaya”, dan tidak disebut “mata” kerana akal itu tidak mempunyai 7 macam kecacatan/kekutangan/kelemahan yang disebutkan tadi.

Kita bincangkan sekarang.

a)      Kekurangan dan kecacatan pertama

Mata (di kepala kita) itu tidak dapat melihat dirinya sendiri tetapi akal (mata di hati kita) dapat melihat dirinya dan juga yang lain. Ia melihat dirinya dan tahu yang ia diberi ilmu, kuasa dan sebagainya, dan melihat ilmunya sendiri, dan melihat ilmu bagi ilmunya, dan seterusnya.  Inilah mata batin yang dinamakan “akal” itu. Mata zahir tidak mempunyai sifat-sifat seperti itu.

b)      Kekurangan dan kecacatan kedua

Mata kasar ini tidak dapat melihat apa-apa yang sangat dekat dan yang sangat jauh, tetapi bagi akal (mata hati) tidak ada bezanya Antara dekat dan jauh. Dalam sekelip mata akal dapat naik ke langit yang paling tinggi, dan sekelip mata juga ia turun ke perut bumi.

Jadi, jelaslah kepada kita bahawa akal itu tidak tertakluk (tidak terpengaruh) kepada tanggapan “jauh” dan “dekat”, yang mana kedua-dua tanggapan itu terpakai dalam alam kebendaan sahaja sedangkan akal termasuk dalam bidang yang suci lagi tinggi.

Hal ini menunjukkan akal itu ialah satu pulau atau ceruk atau contoh sifat-sifat keTuhanan. Contoh ini pastilah bersesuaian atau sepadan dengan asalnya meskipun ia tidak sampai ke tingkatpersamaan atau setaraf. Dan hal ini mungkin menyedarkan engkau tentang maksud sebenar hadith Nabi saw :
“Allah menciptakan Adam menurut bayanganNya sendiri.”

Namun buat ketika ini tidaklah sesuai lagi untuk kita bicarakan secara lebih mendalam tentang hal ini.

c)       Kekurangan dan kecacatan yang ketiga

Mata kasar (di kepala kita) ini tidak dapat melihat apa-apa yang di sebalik dinding, tetapi akal (mata hati) terbang bebas sampai ke langit yang tinggi dan ke alamnya sendiri dan alam ghaib. Hakikat sesuatu tidak terhijab/terdinding kepada akal. Yang menjadi hijab padanya ialah yang dianggap sebagai kepentingan sendiri, iaitu ibarat hijab yang dianggap oleh mata kerana kehendak sendiri (iaitu) apabila mata ditutup. Perkara ini akan kita bincangkan lagi pada bahagian ketiga tulisan/karangan/kitab ini.

d)      Kekurangan dan kecacatan yang keempat

Mata (di kepala) melihat bahagian luar sesuatu benda sahaja tetapi tidak melihat bahagian dalam benda itu. Hal ini bererti mata kasar ini hanya nampak bentuk-bentuk benda itu sahaja, bukan hakikat benda itu. Tetapi akal menembusi batin benda itu dan terus kepada rahsianya.

Ia (mata batin) mengetahui hakikat sesuatu dan juga jiwanya. Ia dapat mengenal dan menimbulkan sebab-sebab dan hukum-hukum daripada apa saja benda itu, sebagaimana terjadi beberapa banyak bentuk ideal yang ada padanya, apa peringkat kejadiannya, apa perhubungannya dengan keajdian yang lain, dan banyak lagi.

Di sini eloklah kita ringkaskan sahaja.

e)      Kekurangan dan kecacatan yang kelima

Mata (di kepala) hanya melihat sebahagian sahaja daripada keseluruhan yang ada kerana semua konsep atau tanggapan dan banyaknya perkara yang dapat diketahui oleh pancaindera adalah di luar garisan pandangannya. Ia (mata zahir) tidak melihat bunyi, bau dan rasa, dan tidak mempunyai kebolehan mendengar, membau dan merasa. Bahkan semua sifat kebatinan itu tidak terlihat olehnya.

Mata (zahir) tidak nampak keadaan suka, duka, sedih, sakit, seronok, cinta, kemahuan, kuasa, kehendak, ilmu dan lain-lain. Oleh itu bidang mata kasar itu sangat sempit dan tindakannya terbatas, tidak dapat melebihi lingkungan bidang warna dan bentuk. Warna dan bentuk adalah kejadian yang paling kasar kerana benda-benda yang zahir atau tabiat ini adalah makhluk atau kejadian yang kasar.

Namun bidang akal ialah seluruh alam wujud kerana ia mengetahui segala kejadian yang kita sebutkan tadi dan bebas meliputi segala yang lain juga, dan dapat pula akal itu membuat keputusan yang tepat dan benar. Itulah rahsia batin benda-benda yang zahir dan itulah bentuk-bentuk tersembunyi bagi benda-benda zahir.

Katakan kepada aku apa pula haknya mata kasar itu untuk diberi taraf sama dengan akal dalam pemberian nama “nur” (cahaya) itu? Sesungguhnya tidak! Mata (zahir) itu sebenarnya gelap. Penglihatan adalah semata-mata salah satu daripada alat pengintip bagi akal. Akal memberi mata satu tugas untuk melihat perkara yang kasar iaitu warna dan bentuk. Akal menyuruh mata membawa laporan tentang warna dan bentuk tadi kepada tuannya yang akan menghakimkan menurut arahan penelitian dan pertimbangan akal itu. Begitulah juga dengan kebolehgan-kebolehan lain.

Tetapi alat pengintip akal – khayalan, fantasi, pemikiran, ingatan dan di belakang mereka ialah hamba-hamba abdi yang menajalnkan tugas mereka dalam dunia mereka sekarang ini. Semua itu ada yang ditahan dan ada yang diberi kebebasan sebagaimana bebasnya seorang raja menguasai hamba abdinya, bahkan lebih bebas daripada itu lagi. Untuk menghuraikan perkara ini, akan mengambil masa yang panjang. Dan perkara ini telahpun dihuraikan dalam kitab saya yang berjudul “Ihya’ ‘Ulumuddin” dalam tajuk “Keajaiban Fikiran”.

f)       Kekurangan dan kecacatan keenam

Mata (zahir) tidak boleh melihat apa yang tidak terhad. Yang boleh dilihatnya ialah sifat-sifat benda yang diketahui, dan semua itu adalah terhad dan terbatas. Tetapi akal (mata hati) mengetahui tanggapan-tangggapan dan konsep yang bukanlah sesuatu yang terhad. Memang benar tentang ilmu yang telah dicapai, isinya yang dikemukakan kepada akal itu adalah terhad. Ia ada keupayaan mengetahui yang tidak terhad.

Hal ini jika mahu diterangkan sepenuhnya memang panjang. Tetapi jika engkau mahukan contoh, maka inilah satu contoh daripada ilmu hisab (matematik).

Dengan ilmu ini akal (mata hati) memahami siri-siri angka bulat dan siri-siri ini tidak terhad. Akal juga tahu angka-angka sebelum dua, tiga dan sebagainya, dan yang ini pun tidak ada hadnya. Akal juga tahu semua perkaitan yang berbeza-beza antara nombor-nombor itu, dan yang ini juga tidak terhad. Akhirnya akal tahu pengetahuannya sendiri tentang sesuatu perkara. Tahunya tentang pengetahuan itu juga tidak terbatas.

g)      Kekurangan dan kecacatan yang ketujuh

Mata (kasar) nampak benda yang besar itu kelihatan kecil. Ia melihat matahari sebesar mangkuk dan bintang sebesar duit syiling yang bertaburan di atas permaidani biru. Tetapi akal mengetahui bahawa matahari dan bintang itu besar, bahkan lebih besar daripada bumi.

Bagi mata (zahir), bintang-bintang itu kelihatan tidak bergerak, dan kanak-kanak kelihatan tidak semakin tinggi tubuhnya. Tetapi bagi akal, ia tahu bahawa kanak-kanak itu semakin tinggi keadaannya bersesuaian dengan peningkatan umurnya. (Mata hati juga tahu bahawa) bintang itu bergerak pantas melalui jarak beribu-ribu batu.

Dikatakan bahawa Nabi saw bertanya kepada Jibril : “Adakah matahari itu bergerak?”
Jibril menjawab : “Tidak. Ya.”
Nabi bertanya lagi : “Macam mana itu?”
Jibril menjawab : “Antara aku berkata tidak dan ya itu, matahari telah bergerak sejauh 500 tahun perjalanan.”

Oleh itu, kesilapan dan kekurangan pandangan mata (zahir) itu memang banyak, tetapi akal melampaui itu semua dan tidak ada kesilapan sedemikian.

Mungkin engkau mengatakan yang engkau ada melihat orang yang cerdik itu juga melakukan kesilapan dan kesalahan. Jawabku – kebolehan khayalan dan fikiran mereka selalunya melalui pertimbangan mereka menghukumkannya dan ini menimbulkan keyakinan yang mereka anggap itulah keputusan yang dihukumkan oleh akal. Kesilapan atau kesalahan itu terletak pada kebolehan yang rendah itu. Bacalah karangan aku tentang semua kebolehan ini dalam kitab aku yang berjudul “Mi’yaril ‘Ilm” dan “Muhaqiq an-Nazar”.

Namun apabila akal dipisahkan dari dustaan, tipuan fantasi dan khayalan, maka kesalahan bagi akal itu adalah tidak mungkin. Akal itu melihat sebagaimana yang sebenarnya. Pemisahan ini sangatlah sukar dan hanya dapat mencapai kesempurnaannya setelah mati. Barulah ketika itu terang dan nyata kesalahan, dan segala rahsia terbuka luas, dan setiap orang akan bertemu dengan suka atau duka yang telah disediakan oleh dirinya, dan : “Lihatlah “kitab” yang merekodkan segala pahala dan dosa, tanpa satu pun yang tertinggal.”

Ketahuilah bahawa khayalan dan fantasi itu pun adalah hijab juga. Oleh itu, orang yang diperdayakan dan ditipu oleh khayalannya sendiri, kepercayaan salahnya sendiri dan fikirannya yang sia-sia, (mereka) akan menjawab : “Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar Engkau. Hantarkanlah kami kembali (ke dunia) dan kami akan berbuat kebaikan. Sesungguhnya sekarang kami yakin dengan sebenar-benarnya.”

Daripada pandangan di atas tahulah engkau bahawa mata itu lebih tepat disebut “cahaya” (nur) dan bukannya cahaya biasa yang dilihat oleh panca indera itu. Dan selanjutnya akal itulah yang sepatutnya disebut “cahaya” dan bukannya mata. Memang benar dikatakan bahawa Antara kedua-duanya terdapat perbezaan yang besar nilainya, sehinggakan kita boleh bahkan semestinya menganggap bahawa akal itulah yang sepatutnya disebut nur/cahaya.

No comments: