Wednesday, October 2, 2013

Ajar Kitab Apa?

Orang tanya… ada ajar tak kitab Hikam… Kasyful Asrar… Durrun Nafis……lain-lain…
…saya tak ajar guna kitab-kitab tu.

Yang pernah atau yang sedang saya ajar hanyalah…
1.       Maza Ya’ni Intima’I lil Islam (Syeikh Fathi Yakan).
2.       40 Hadis Peristiwa Akhir Zaman (Syeikh Fahmi Zamzam).
3.       Munyatul Musolli (Syeikh Daud Al-Fatani)… separuh.
4.       Kimiya’ As-Sa’adah (Imam Al-Ghazali)… petik-petik je.
5.       Ar-Risalah Al-Laduniyyah (Imam Al-Ghazali).
6.       Al-Munqiz min Adh-Dhalal (Imam Al-Ghazali)… petik-petik jugak.
7.       Kifayatul Muhtaj (Syeikh Daud Fatani).
8.       Ihya’ ‘Ulumuddin (Imam Al-Ghazali).
9.       Misykatul Anwar (Imam Al-Ghazali).

Rasanya yang tu sahaja.


Buat masa sekarang tumpu pada Ihya’ dan Misykat sahaja.


*Tambahan 3 Oktober 2013 - saya juga pernah mengajarkan kitab Fadhail Amal (Maulana Muhammad Zakariyya) dan Syakhsiyyatul Muslim (Dr. MUhammad Ali Hasyimi).

No comments: