Monday, August 5, 2013

Syarahkan Kifayatul Muhtaj Guna Kitab Mana?

SOALAN : Ustaz, ceramah yang dirakam tu (*iaitu syarahan saya akan kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra’ wal Mi’raaj karya Syeikh Daud al-Fatani) berpandukan kitab tu saja atau ada tambahan dengan kitab lain?


JAWAPAN : Berpandukan kitab itu sebagai medium utama, tetapi syarahnya saya guna :
a)      4 karya lain tentang Isra' Mi'raj iaitu karangan Sayyid Muhammad Alawi, Imam As-Sayuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Hasan bin Ahmad.
b)      Rujukan buku dan internet.

Hal ini kerana dalam karya Syeikh Daud al-Fatani itu ada beberapa kelemahan dan satu dua kesalahan maklumat. Jadi saya kena saring setiap maklumat yang ada dan dibandingkan dengan hadis-hadis yang dibawa oleh 4 orang tokoh tadi.


Abu Zulfiqar

No comments: