Saturday, January 14, 2012

Harga Nikah Mut'ah?

Yayasan Astan Quds al-Ridhawy dikatakan sedang berusaha mencari wanita berusia antara 12 ke 35 tahun untuk berkerjaya sebagai wanita mut’ah di kota Masyhad.

BERIKUT TERJEMAHAN DOKUMEN PENGUMUMAN TERSEBUT:

Bismillahirrahmanirrahim

“Nikah itu adalah sunnahku.”

Yayasan Astan Quds Ridhawy (Wilayah Masyhad, Kota al-Ridha Iran) mengumumkan tentang maksudnya untuk mendirikan sebuah pusat tempat melangsungkan akad nikah untuk jangka waktu pendek berhampiran kuburan Imam al-Ridha alaihissalam, demi meningkatkan iklim spiritual dalam masyarakat dan demi menciptakan iklim rohani dan ketenangan bagi kawan-kawan penziarah yang mengunjungi kawasan makam Imam sementara mereka jauh dari keluarga mereka.

Untuk itu, maka pihak Yayasan meminta kepada seluruh akhawat mukminah yang masih perawan, yang usianya belum melampaui 12 sampai 35 tahun, pihak Yayasan mengajak mereka untuk memberikan bantuan dan terlibat dalam projek ini.

Masa kontrak bagi akhawat yang mahu terlibat dalam pekerjaan ini adalah 2 tahun, dan yang menjadi kewajiban bagi akhawat yang terikat kontrak dengan Yayasan al-Ridhawy adalah melakukan Nikah Mut’ah selama 25 hari setiap bulan selama masa kontrak kerja.

Dan masa kontrak akan dihitung dari bahagian masa kerja, dan masa kerja untuk setiap akad (Mut’ah) berkisar antara 5 jam hingga 10 hari dengan setiap lelaki.

Nilai bayaran yang ditetapkan untuk setiap akad Mut’ah dalam penjelasan berikut:

Mut’ah 5 jam : 50,000 Tuman (50 Dollar)

Mut’ah 1 hari: 75,000 Tuman (75 Dollar)

Mut’ah 2 hari: 100,000 Tuman (100 Dollar)

Mut’ah 3 hari: 150,000 Tuman (150 Dol;ar)

Mut’ah 4 s/d 10 hari: 300,000 Tuman (300 Dollar)

Sementara para wanita yang baru pertama kali melakukan nikah Mut’ah akan mendapatkan bayaran 150,000 Tuman (150 Dollar) sebagai pengganti hilangnya keperawanannya!

Diterjemahkan oleh:Muhammad Ihsan Zainuddin, sumber : http://www.aansar.com/news.php?action=show&id=1775

Abu Zulfiqar : Saya tidak pasti sejauh mana benarnya perkara ini, cuma saya mahu menyimpannya di blog saya.

1 comment:

Anonymous said...

http://islamic-forum.net/index.php?showtopic=16558

Sumber ada di sini