Saturday, November 19, 2011

Kuliah2 yg Dimanfaatkan Sepanjang Awal November 2011

1. Sejarah Yahudi dan Bani Israil - 379 hits (keseluruhannya 18,436 hits)
2. Kisah Khidhir dengan Nabi Musa - 285 hits (keseluruhannya 11,852 hits)
3. Sejarah Nabi Yusuf - 279 hits (keseluruhannya 11,852 hits)
4. Nabi Khidhir Masih Hidup? - 247 hits (keseluruhannya 14,711 hits)
5. Syarah Kifayatul Muhtaj (bah. 1) - 229 hits (keseluruhannya 7,853 hits)

6. 1 Lelaki 50 Wanita - 190 hits (keseluruhannya 9,820 hits)
7. Korsh/Cyrus & Zulqarnain - 185 hits (keseluruhannya 10,290 hits)
8. Fitnah Dari Najd (Timur Madinah) - 135 hits (keseluruhannya 8,006 hits)
9. Ringkasan Ilmu Tauhid Sifat 20 - 160 hits (keseluruhannya 7,380 hits)
10. Perihal Yakjuj Makjuj - 144 hits (keseluruhannya 35,885 hits)


11. Mendidik Anak Jadi Soleh - 93 hits
12. Syarah Munyatul Musolli (bah. 50) - 88 hits
13. Sejarah Maryam Ibu Nabi Isa - 87 hits
14. Syarah Kifayatul Muhtaj (bah. 77) - 86 hits
15. Tanah Arab Kembali Subur - 86 hits

16. Hantu Memang Ada - 86 hits
17. Sejarah Nabi Isa @ Jesus - 85 hits
18. Syarah Ihya' 'Ulumiddin (bah. 1) - 79 hits
19. Perang, Perang, Perang - 77 hits
20. Syarah Kifayatul Muhtaj (bah. 2) -77 hits

21. 2 Golongan Penghuni Neraka 75 hits
22. Statistik Zina & Anak Luar Nikah - 73 hits
23. Wirid Pendinding Diri - 73 hits
24. Syarah Kifayatul Muhtaj (bah. 64) - 72 hits
25. Syarah Munyatul Musolli (bah. 1) - 71 hitsPENGUMUMAN


# Kuliah Syarah Kitab Ihya' 'Ulumiddin boleh ditonton dalam format video di Youtube mulai fail ke-100. Setakat ini sudah ada 123 fail.

# Semua fail kuliah di Youtube sudah dimanfaatkan sebanyak lebih 400,000 kali.

No comments: