Thursday, October 20, 2011

Ilmu Sifat 20 Falsafah Yunani?

PERSOALAN :

Assalamualaikum ustaz, (Persoalan tentang akidah)
Ada orang mengatakan sifat 20 adalah ajaran falsafah Yunani benarkah sedemikian? Dan bagaimana untuk menjawabnya ustaz.
Diharap ustaz tidak keberatan menjawab kemusykilan saya ini...

JAWAPAN RINGKAS :

Wlksm Axxxx Axxxx,
Ada persamaan dan ada perbezaan. Contohnya, antara agama Islam dengan agama Kristian ada beberapa persamaan dan ada juga beberapa perbezaan. Sungguhpun begitu, agama Islam bukanlah agama Kristian, begitu juga sebaliknya.

Pelajaran Sifat 20 bukanlah ajaran falsafah Yunani. Hal ini kerana jika kita belajar Ilmu Sifat 20, kita diajar mengimani Tuhan tahu segala sesuatu dan alam tidak qadim. Sedangkan jika kita belajar ilmu falsafah Yunani, ia mengajarkan Tuhan tidak Maha Mengetahui dan alam ini qadim bersama-sama Tuhan.

Jika pelajaran Sifat 20 itu ialah ajaran falsafah Yunani, tentulah isi pelajarannya sama.

WaAllahua'lam.

Abu Zulfiqar

21 Oktober 2010

No comments: