Wednesday, March 17, 2010

1 Lelaki 50 Wanita (Kuliah Akhir Zaman)

Daripada Anas ra berkata:
Akan aku ceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah saw bersabda:
Di antara tanda kiamat ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, berlaku banyak perzinaan, ramai kaum perempuan dan sedikit kaum lelaki, sehingga nantinya seorang lelaki akan mengurus lima puluh orang perempuan.
(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Keterangan

Nabi kita Muhammad saw menerangkan, bahawa di antara tanda hampirnya kiamat ialah sedikit ilmu agama, banyak kejahilan, banyak berlaku perzinaan, sedikit kaum lelaki dan ramai kaum perempuan.

Perangkaan penduduk dunia pada hari ini menunjukkan bahawa jumlah kaum perempuan adalah lebih ramai daripada jumlah kaum lelaki. Di sesetengah negara terdapat nisbah bagi bilangan setiap lelaki berbanding dengan sebelas wanita (1:11) dan kalau kita meneliti di merata tempat, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa perempuan adalah lebih banyak daripada lelaki.

Menurut Imam Ibnu Hajar sebab bilangan perempuan lebih ramai dari kaum lelaki adalah akibat dari peperangan yang berlaku, kerana yang banyak terbunuh dalam peperangan adalah kaum lelaki bukannya perempuan. Dan juga Allah SWT menghendaki kebanyakan yang lahir di dunia ini adalah perempuan dan sedikit sekali dari kalangan lelaki.

Syair Syeikh Fahmi Zamzam

Sedikit ilmu banyak yang jahil,
Akibat zina banyak yang hamil,
Banyak terjadi perkara ganjil,
Di sana sini besar dan kecil

Jumlah lelaki kian sedikit,
Wanita ramai berhimpit-himpit,
Wanita kerja mencari duit,
Peluang lelaki menjadi sempit.

No comments: