Tuesday, October 28, 2008

Tidak ada ‘Dosa Waris’ dan ‘Penebusan Dosa’“Maka kira-kira pada pukul tiga pagi itu, berteriaklah Jesus dengan suara yang nyaring katanya: Ya Tuhanku! Wahai Tuhanku! Mengapa Engkau meninggalkan aku?”

(Matius 27:46)

Dalam ayat di atas, Jesus berteriak meminta pertolongan Tuhan ketika dia hendak disalib. Mengapakah dia menjerit meminta pertolongan Tuhan sedangkan dia sendiri tahu yang kelahirannya ke dunia ini hanyalah untuk disalibkan (supaya dosa-dosa manusia dapat ditebus)?
Ini menunjukkan yang Jesus sendiri tidak bersedia untuk disalib, apatah lagi untuk menebus dosa-dosa manusia. Konsep penebusan dosa manusia yang diajar dalam agama Kristian pada hari ini adalah palsu belaka.


Mengapa badan ketuhanan Jesus tidak mampu mententeramkan badan kemanusiaannya?
þ
Kalau benar kedatangan Jesus sebagai Anak Tuhan adalah untuk disalibkan, mengapa badan ketuhanan Jesus (iaitu Anak Tuhan itu) lari? Maksudnya yang disalibkan itu ialah badan kemanusiaan Jesus, bukannya badan ketuhanan (iaitu Anak Tuhan yang sebenar) yang sepatutnya disalib untuk menebus dosa manusia!


Jika begitu, Anak Tuhan yang sebenar belum disalibkan lagi. Maka dosa orang-orang Kristian pun belum dihapuskan! Untuk melenyapkan dosa waris umat Kristian, mereka terpaksalah memanggil badan ketuhanan Jesus (iaitu Anak Tuhan yang sebenar) lalu disalibkan betul-betul.

“…….Sesungguhnya terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu.”

(Galatia 3:13)

Jesus mati dengan cara disalib, iaitu digantung pada palang kayu. Kalau mengikut ayat Injil ini, Jesus itu adalah orang yang terkutuk kerana dia sendiri tergantung pada kayu. Benarkah ayat ini? Bagaimana orang yang terkutuk boleh menjadi mulia dan mampu menebus segala kesalahan manusia?
þ

“Orang yang berbuat dosa itu juga akan mati, maka anak tidak akan menanggung kesalahan bapanya, dan bapa pun tidak akan menanggung kesalahan anak-anaknya, kebenaran mereka yang benar terletak pada dirinya dan kejahatan orang fasik juga terletak pada dirinya.”

(Yehezkial 18:20)

Setiap orang akan menanggung dosa-dosanya sendiri. Dengan ini ajaran ‘Dosa Waris’ dan ‘Penebusan Dosa’ di dalam Kristian tertolak sama sekali.

“Tetapi menurut kedegilanmu dan hati yang tidak mahu bertaubat, engkau menghimpunkan kemurkaan ke atas dirimu untuk hari muka dan kenyataan hukum Allah yang adil, yang akan membalas ke atas setiap orang mengikut perbuatannya (sendiri).”

(Surat Kiriman Paulus kepada Orang Rom 2: 5&6)

Tuhan akan membalas mengikut perbuatan masing-masing. Tidak ada dosa yang boleh diwariskan dari seorang kepada seorang yang lain. Jesus bukanlah penebus dosa umat manusia.

“Kerana anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapanya beserta dengan segala malaikatnya, pada masa itu Dia akan membalas kepada setiap orang mengikut amal perbuatannya.”

(Matius 16:27)

Memang tidak ada dosa waris dan penebusan dosa.
þ

“Kerana tak dapat tidak kita semua akan jadi nyata di hadapan kursi pengadilan Kristus, supaya setiap orang menerima balasan sebagaimana yang dilakukan oleh tubuh itu, baik atau jahat.”

(Surat Kiriman Kedua Kepada Orang Kristian 5:10)

Lagi-lagi Bible sendiri menyatakan tidak ada dosa waris. Dosa Nabi Adam dan Hawa sama sekali tidak diwariskan kepada anak cucunya dan sama sekali tidak ditebus dengan penyaliban Jesus.

Menurut ajaran Kristian, kedatangan Jesus adalah untuk disalib sebagai menebus dosa-dosa manusia (walaupun telah dibuktikan sebelum ini yang Jesus sendiri tidak bersedia untuk disalibkan- sila semak kembali ayat Bible Matius 27:46). Akhirnya Jesus pun ditangkap oleh para pengkhianat lalu dibunuh di palang salib.


Persoalannya… mengapakah orang-orang yang menangkap dan membunuh Jesus dianggap pengkhianat atau para penjahat oleh agama Kristian? Seandainya mereka tidak menangkap dan membunuh Jesus, maka tidak tertebuslah dosa manusia. Sepatutnya mereka dianggap wira dan orang-orang alim kerana mereka tolong mempercepatkan penebusan dosa manusia.
Tambahan lagi, apabila Jesus disalib maka hapuslah dosa-dosa umat manusia termasuklah mereka yang menangkap dan membunuhnya. Malangnya hingga ke hari ini mereka yang begitu besar jasanya terhadap umat manusia masih dianggap para pengkhianat oleh penganut agama Kristian.


Cubalah fikirkan berulang kali secara waras.

Agama Kristian percaya budak-budak kecil yang baru lahir telah membawa ‘dosa waris’. Mereka telah sedia berdosa kerana mewarisi dosa-dosa Nabi Adam dan Hawa. Dengan sebab itu, mereka perlu dibaptis (biasanya dibawa ke gereja kepada paderi) untuk menghapuskan ‘dosa waris’ tersebut. Apabila seseorang anak kecil itu mati sebelum sempat dibaptis, maka dia tidak dapat masuk ke dalam syurga memandangkan dia berdosa.


Malangnya semua kepercayaan karut Kristian ini dibantah oleh Jesus sendiri dalam Bible:


“Biarkanlah anak-anak kecil itu, jangan dilarang mereka itu datang kepadaku kerana orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan di syurga.”

(Matius 19:14)

Dalam peristiwa di atas Jesus telah mengakui kesucian anak-anak kecil, bahkan anak-anak kecil itu akan memiliki kerajaan di syurga sedangkan mereka belum dibaptiskan dan belum mengakui penyaliban Jesus sebagai penebus dosa manusia. Sememangnya setiap anak yang lahir itu suci dan tidak membawa ‘dosa waris’.

Abu Zulfiqar ‘Alexanderwathern’


sumber


No comments: