Wednesday, June 9, 2021

Elakkan yang Taksub

 

Jangan engkau membuang masamu berhujah dengan orang-orang yang sudah taksub

kerana hampir-hampir mustahil lagi untuk mereka berubah pendirian.


Ketaksuban itu menghapuskan kewarasan,

tetapi kewarasan menghapuskan ketaksuban.


Matlamatkan sahaja kepada orang-orang yang belum terkena taksub.


Taksub ini terkena bukan pada orang-orang tidak berilmu sahaja,

tetapi pada orang-orang yang berilmu juga.


Golongan taksub itu matlamatnya tidak lain

hanya untuk mempertahankan pegangan dan pendirian,

bukannya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran.


Carilah teman-teman diskusimu

daripada jenis orang-orang yang matlamatnya untuk mencari kebenaran,

sekalipun bertentangan dengan pegangan dan pendirian mereka.


Abu Zulfiqar al-Amsyari

8 Jun 2021

No comments: