Friday, January 13, 2012

Bekalan dan Jambatan

Yang fardhu 'ain kautinggalkan.
Yang fardhu kifayah kaukejar.
Nanti engkau kan kerugian.
Di akhirat kau kan tersedar.

Bekalan banyak kausiapkan.
Bertimbun-timbunnya amalan.
Tetapi pasti kausesalkan,
kerana tiada jambatan.

No comments: