Sunday, April 25, 2021

Berhakikat Tetapi Tidak Mahu Melaksanakan Syariat?

 


Apa kata tokoh-tokoh utama dunia hakikat di bawah? Sudahkah kita mengetahuinya? Tahukah kita bahawa mereka semua bersepakat?


1. Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dalam karya-karyanya

2. Syeikh Muhammad Soleh al-Mingkabawi dalam kitabnya Kasyful Asrar

3. Syeikh Ibnu 'Ajibah al-Hasani dalam kitabnya Kasyfun Niqab

4. Dr. Mustafa Zahri (daripada Tarekat Naqsyabandiyah) dalam bukunya Kunci Memahami Ilmu Tasawuf

5. Ustaz Mustapha Muhammad al-Jiasi al-Ahmadi (daripada Tarekat Ahmadiyah Idrisiyah) dalam kitabnya Mengenal Diri dan Wali Allah

6. Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari dalam kitabnya Durrun Nafis

7. Syeikh Ahmad Zarruq asy-Syazili (daripada Tarekat Syaziliyah) dalam kitabnya Qawa'id at-Tasawuf

8. Al-Hallaj

9. Hamzah al-Fansuri

10. Shamsuddin as-Sumatrani

11. Syeikh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Sirrul Asrar


Adakah pegangan kita sama dengan pegangan mereka?


Jawapannya dalam buku ini :

SYARIAT & HAKIKAT NUR (Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah al-Ghazaliyyah siri ke-4)

No comments: