Thursday, March 28, 2019

Intisari Musyawarah 2019 (1)


Guru yang tidak sampai dan tidak tahu lorong sampai,
dia tidak dapat membawa atau melorongkan murid ke sana.

Guru yang tidak sampai tetapi dia tahu lorong sampai,
sekurang-kurangnya dia dapat melorongkan murid ke sana.

Hanya guru yang sudah sampai,
yang dapat membawa murid ke sana.

- Intisari Musyawarah Syura' Tariqah Ghazaliyyah, 27 Mac 2019

No comments: