Friday, March 29, 2019

Intisari Musyawarah 2019 (2)

Ada orang2 yang mempunyai sebahagian daripada ilmu para ulama,
tetapi mereka tetap bukan ulama.

Ada orang2 yang mempunyai sebahagian daripada ilmu para wali,
tetapi mereka tetap bukan wali.

Ada orang2 yang mempunyai sebahagian daripada ilmu para nabi,
tetapi mereka tetap bukan nabi.

- Intisari Musyawarah Syura Tariqah Ghazaliyyah, 27 Mac 2019

No comments: