Saturday, March 30, 2019

Ijazah dan Baiah Tariqah Ghazaliyyah Dihentikan Sehingga Ijtimak 2020


Dengan tamatnya Ijtima’ Tahunan Tariqah Ghazaliyyah kali ke-3 petang Sabtu nanti, maka pengijazahan dan bai’ah Tariqah Ghazaliyyah secara rasmi akan dihentikan/ditutup buat sementara dan akan dibuka semula pada ijtima’ tahun hadapan (kecuali jika ada majlis tertentu yang tidak dijangkakan, kerana pertemuan Tariqah Ghazaliyyah hanya setahun sekali sahaja). 

Hal ini bersesuaian dengan aturan Tariqah Ghazaliyyah yang tidak bermatlamat untuk membanyakkan ahli dan memperbesarkan jumlah pengikut. Ilmu-ilmu tariqah ini akan terus dipanjangkan secara umum kepada seluruh umat, sebagaimana sebelum-sebelum ini terutamanya melalui majlis-majlis pengajian kitab Ihya’ ‘Ulumuddin. 


No comments: