Sunday, April 1, 2018

Syeikh Abdus Samad Al-Falimbani dan Karya2 Imam Al-Ghazali


Kitab-kitab susunan Syeikh Abdus Samad al-Falimbani yang bersangkutan dengan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali :

1.       HIDAYATUS SALIKIN  fi Suluk Maslak al-Muttaqin ( siap pada 1778M). Merupakan saduran daripada kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kitab ini sangat masyhur.

2.       SIYARUS SALIKIN ila Ibadat Rabb al-Alamin (siap semua 4 jilid pada 1779M). Merupakan ringkasan dan penambahan kepada kitab Ihya’ ‘Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Karya terbesar Syeikh Abdus Samad. Kitab ini juga sangat masyhur.

3.       SAWATHI AL-ANWAR. Dipercayai sebagai saduran daripada kitab Misykat al-Anwar karya Imam Al-Ghazali.

4.       FADHAIL AL-IHYA’ LIL AL-GHAZALI – Dalam bahasa Arab. Menceritakan kelebihan-kelebihan kitab Ihya’ ‘Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali.

No comments: