Thursday, May 18, 2017

Pesalah Menyalahkan Orang Lain

Selalu berlaku... apabila pasangan berkhalwat ditangkap, kesalahan terbesar yang mereka nampak tidak lain kesalahan adalah kesalahan orang-orang yang menangkap mereka, bukannya kesalahan diri sendiri yang berkhalwat atau berzina. Bagi mereka, sekiranya penangkap-penangkap tidak menangkap, sudah tentu tiada apa-apa masalah timbul.

Selalu berlaku... apabila penghisap dadah diserbu, kesalahan terbesar yang mereka nampak tidak lain - tukang repot., bukannya kesalahan diri sendiri menyalahgunakan dadah. Bagi mereka, sekiranya si perepot tidak merepot, sudah tentu tiada apa-apa masalah timbul.

Selalu berlaku.. apabila penyalahguna terbukti menyalahguna, kesalahan terbesar yang mereka nampak tidak lain - pihak-pihak yang mengesan mereka menyalahguna, bukannya kesalahan diri sendiri menyalahguna. Bagi mereka, sekiranya si pengesan buat-buat tak nampak, sudah tentu tiada apa-apa masalah timbul.

Selalu berlaku... apabila pembuang bayi tertangkap dan terbukit membuang bayi, kesalahan terbesar yang mereka nampak tidak lain - orang-orang yang bertindak terhadap perbuatannya, bukannya kesalahan diri sendiri. Bagi mereka, sekiranya orang-orang lain buat tidak tahu sahaja, sudah tentu tiada apa-apa masalah timbul.

Begitulah seterusnya.
Buat salah di sisi agama (dan di sisi undang-undang dunia juga) satu hal. Memandang kecil kesalahan sendiri satu hal lagi. Menyalahkan orang lain satu hal pula.

Selalu kita lihat dan dengar.


Abu Zulfiqar
14 Mei 2017

No comments: