Thursday, June 20, 2019

Mengapa Kurang Berjaya Menyampaikan Ihya Ulumuddin?


Mengapa ada pengajar yang kurang berjaya menyampaikan matlamat isi kandungan kitab Ihya’ ‘Ulumuddin dengan berkesan?

Berikut adalah sebab-sebab yang MUNGKIN :

1.       MUNGKIN kerana pengajar itu tidak pernah belajar kitab Ihya’ ‘Ulumuddin daripada mana-mana guru. Dia mengajarkan kitab Ihya’ berdasarkan pengetahuan agamanya selama ini sahaja. Mungkin dia hanya berbekalkan ketingian kelulusannya, kemasyhuran pusat pengajiannya, kemahiran bahasa dan sastera Arabnya, darah keturunannya, jumlah pengikutnya, banyaknya sanad ilmu agamanya, besar pengaruhnya, tinggi jawatan dan kedudukannya, besar sanjungan dan pengiktirafan orang terhadapnya, maqamnya, jumlah anugerah yang diterimanya, jumlah karya-karyanya, atau sebagainya.

2.       MUNGKIN kerana pengajar itu pernah belajar kitab Ihya’ dengan mana-mana guru tetapi tidak cukup banyak belajarnya. Sekadar pernah belajar tetapi tidak sempat mendalami ke tahap yang memadai untuk menyampaikan isi kandungannya kepada orang lain.

3.       MUNGKIN kerana pengajar itu tidak menjadikan kitab Ihya’ ‘Ulumuddin ini sebagai salah satu wirid hariannya. Dia hanya buka dan baca kitab Ihya’ sesekali sahaja. Ataupun buka kitab Ihya’ hanya sewaktu mengajar sahaja.

4.       MUNGKIN kerana pengajar itu ada menjadikan kitab Ihya’ ‘Ulumuddin sebagai salah satu wirid hariannya tetapi sangat sedikit bacaannya/mutala’ahnya. Daripada 40 juzuk, tidak sampai pun 1 juzuk sehari, atau ½ juzuk sehari, atau ¼ juzuk sehari, atau 1/10 juzuk sehari.

5.       MUNGKIN pengajar itu baru beberapa tahun sahaja menjadikan kitab Ihya’ ‘Ulumuddin sebagai salah satu wirid hariannya. Belum bersebati atau belum menjadi darah daging lagi.

6.       MUNGKIN pengajar itu tidak mempelajari jalan/tarekat pengarang kitab Ihya’ ‘Ulumuddin itu sendiri iaitu Tarekat Ghazaliyyah, yang menyebabkan dia tidak ada pengetahuan dan pemahaman (apatah lagi penghayatan) akan jalannya pengarang dan karangannya itu. Begitu juga halnya jika si pengajar belajar kitab Ihya’ daripada guru yang tidak ada pengetahuan dan pemahaman tentang “jalan”nya Imam Al-Ghazali.

7.       MUNGKIN kerana pengajar itu ada mengambil dan mengamal Tarekat Ghazaliyyah (yang membolehkan dia sekurang-kurangnya ada pengetahuan dan pemahaman) tetapi tidak sampai ke tahap “ahli”.

8.       MUNGKIN kerana pengajar itu tidak ada atau kurang pengetahuan dan pemahaman tentang karya-karya tasawuf sufi penting Imam Al-Ghazali yang lain. Hal ini kerana karya-karya tasawuf sufi penting beliau yang lain itu berkait rapat dengan kitab Ihya’ ‘Ulumuddin terutamanya Misykat al-Anwar, Ar-Risalah al-Laduniyyah, Al-Munqiz min adh-Dhalal dan Kimiya’ as-Sa’adah. Mengajarkan kitab Ihya’ tanpa sekurang-kurangnya pengetahuan tentang karya-karya penting ini, sukar hendak digambarkan bagaimanalah pengajar itu hendak mencapai apa yang di”maqsud”kan oleh kitab Ihya’. Pengajarannya akan banyak terawang-awang sahaja.

9.       MUNGKIN kerana pengajar itu hanya belajar dan mengamalkan tasawuf yang umum tetapi tidak sampai ke tahap sufi.

10.   MUNGKIN kerana pengajar itu belum pernah melalui keseluruhan atau sebahagian besar kitab Ihya’ ‘Ulumuddin itu secara berguru walaupun secara seimbas lalu.

Inilah antara sebab-sebab yang MUNGKIN. Dan mungkin juga ada faktor-faktor lain. Wallahua’lam.

20 Jun 2019

No comments: